ARBETA HOS OSS

V&S är en av de största aktörerna på den globala alkoholmarknaden idag. För att bli ett företag i världsklass är det av avgörande betydelse att de attraherar, rekryterar och utvecklar duktiga människor.

Förväntningar och möjligheter
V&S vill vara en attraktiv arbetsgivare för kompetenta och engagerade medarbetare. De strävar efter att erbjuda deras medarbetare möjligheter till individuellt inflytande.

V&S har en helhetssyn på utveckling där de tar hänsyn till både individens och företagets mål. De förväntar oss entreprenörsanda och kreativt lagarbete av våra anställda och de uppmuntrar en öppen och konstruktivt kritisk dialog i arbetet.

Vår kultur
V&S strävar efter att öka mångfalden på våra arbetsplatser och de anser att olikheter i exempelvis kön, ålder, nationalitet och religion är viktiga kreativa krafter som skapar en innovativ arbetsmiljö. De utbildar därför deras chefer i situationsanpassat ledarskap för att bättre ta tillvara medarbetarnas olika behov.

Ledningsfilosofin hos V&S karakteriseras av tydlighet, respekt, öppenhet och ärlighet gentemot alla medarbetare.