Kostnadsdelar för elektriker i Stockholm

Anledningen till varför du anlitar en elektriker i Stockholm avgör vad kostnaden består av. Det är ofta arbetskostnaden man hör om när man kollar upp priset för en elektriker. Det är viktigt att tänka på att det även kan tillkomma materialkostnader, beroende på vad för arbete som ska göras.

Arbetskostnad och materialkostnad

I snitt debiterar en elektriker någonstans omkring 500 – 600 kronor i timmen i arbetskostnad. Om du bor i ett äldre hus och behöver byta ut ledningar och hela ditt elektriska system kommer arbetet ta ett antal dagar för en elektriker i Stockholm att utföra och arbetskostnaden blir då tämligen stor. För sådana typer av arbeten tillkommer även materialkostnader. Materialkostnaden kan exempelvis bestå av ledningar, elmätartavla, elcentral och jordfelsbrytare. Om mycket material behöver köpas in kan den stå för nästan halva totalkostnaden. Hur mycket materialkostnaden landar på beror till stor del på vilka saker du väljer att köpa. Spotlights, armaturer, kontakter och strömbrytare är elprylar med väldigt stort kostnadsspann. De går att få tag på på rätt billiga varianter men det finns även väldigt exklusiva märken på marknaden.

Prissättning från elektriker i Stockholm

Olika Effektiv elektriker stockholm kan sätta sina priser på olika sätt. Många elektriker tar ett timpris, åtminstone för mindre arbeten. Om du anlitar en elektriker i Stockholm som du ska betala per timme är det viktigt att du tar reda på om timmarna räknas löpande eller om antal timmar som ska användas är förbestämt. Vid löpande prissättning är det bra om du som kund lyckas få ett maxtak på ett pris som inte kan överstigas för att undvika att kostnaden springer iväg. Ett fast pris innebär att du får ett fast pris för hela arbetet, ofta inklusive materialkostnader. Många föredrar att betala ett fast pris för sin elektriker i Stockholm då det är enklare att budgetera för.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *