Om oss

På några få år har V&S gått från att ha varit ett relativt anonymt lokalt företag i norra Europa till att vara ett av de största företagen inom den internationella spritbranschen. Det är en tuff och turbulent bransch som präglas av stor konkurrens. Företagens sammansättningar och relationer förändras ofta. Utvecklingen har under en längre tid gått mot att aktörerna blir allt färre och allt starkare. Den totala alkoholmarknaden är tämligen stabil både vad gäller storlek och fördelning mellan varugrupper. Utrymmet för tillväxt är därmed begränsat.

V&S har starka rötter i norra Europa. I många av dessa länder har marknaden varit reglerad under lång tid, men successivt luckrats upp i och med att den europiska unionen växt sig allt större.

Fram till 1995 var V&S verksamhet fokuserad på den svenska marknaden. Visserligen fanns en succéartad internationell försäljning av ABSOLUT sedan något årtionde, men verksamhetens fokus vid sidan om det var nationellt.

Idag är läget det omvända – endast en sjättedel av omsättningen för V&S Group kommer från den svenska marknaden.

Denna domän varken ägs eller drivs av tidigare ägare längre. Domänen drivs idag av ett helt annat företaget och i ett helt annat syfte. För frågor gällande ägandet eller användandet av domän hänvisas ni härmed till info @ ROI . se.