Välkommen till V&S Group

V&S Group är en ledande tillverkare och distributör av sprit och vin i norra Europa och ett av världens tio största internationella spritdryckesföretag. Produktportföljen innehåller såväl egna varumärken för lokal, regional och internationell försäljning som agenturprodukter. Koncernen bedriver verksamhet i tio länder och har försäljning på cirka 125 marknader. Det största varumärket är ABSOLUT, som är världens tredje största premiumspritmärke. Koncernens omsättning år 2006 var 10,3 miljarder kronor och antalet anställda är ca 2 500. Moderbolaget, V&S Vin & Sprit AB (publ), är helägt av svenska staten.